Metingen

Kind

Achtergrond

Moeder

Vader

Voeding

Contact


COLOFON

© 2017 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO

Idee en uitvoering: Prof. dr. Stef van Buuren


SPONSOR

Deze website is ontwikkeld met financiƫle ondersteuning van Hero Baby B.V. Hero baby


UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In geen enkel geval zijn TNO, haar bestuurders, directeuren en/of medewerkers aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriƫle of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  1. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
  2. de informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
  3. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan TNO of aan u wordt gezonden;
  4. de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website;
  5. misbruik van deze website;
  6. verlies van gegevens;
  7. het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschik- baar wordt gesteld; of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien TNO op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.